Dachaigh

Fàilte chridheil chàirdeil oirbh do làrach-lìn Dòrlach!

(dòrlach – ainmear fir. /t̪ɔːrˠl̪ˠəx/ 1. làn do làimhe; cròglach 2. grunnan)

Lean gu dlùth ri cliù do shinnsear! Tha Dòrlach na meanbh-chatharranais Albannach ag amas air co-oibreachadh 's càirdeas a bhrosnachadh am measg mion-sluaighean air feadh an t-saoghail agas air tilleadh a dh'ionnsaigh chleachdainnean Gàidhealach ann an Alba.

Tha fàilte oirbh ar leantainn leis a h-uile meadhan-sòisealta àbhaisteach @DorlachAlba agas ma tha sibh a' faireachdainn gun b' urrainn dhuibh cur ris an obair againn, dèanaibh sin leis na putain tabhartais aig a' bhonn.

Le taic bho Bhòrd na Gàilig.

MAC-UAIMHE

Co-oibreachadh ciùil eadar Yt DiNGO is Àdhamh Ó Broin.

Seo co-oibreachadh ùr eadar ar ceannard Àdhamh Ó Broin is neach-ciùil Àstraileach ealanta Yt DiNGO. Tha dealbh an òrain a-mach a-niste ‘s tha e ri fhaotainn. Bheir Yt DiNGO 50% de phrothaidean an òrain do Dhòrlach.

Gàidhealtachd air Dearmad

Bloga ùr mìosail a' toirt seachad earrannan ás na leabhraichean-latha Dhàibhidh MhicLeòid, bràthair-sin-seanair a' Cheannard Dòrlaich Àdhaimh MhicLeòid, air feadh an àm eadar 1874-1892 ann an Sgìre Latharn, Gallaibh. A' tòiseachadh air an 148mh ceann-bliana bho chaidh na leabhraichean-latha a sgrìobhadh, tha fiosrachadh a bharrachd air a’ bhloga mu dheidhinn sloinntearachd, eachdraidh ionadail agus dualchainnt Ghàilig Sgìre Latharn agus àiteachan mun cuairt.

Ròp Sàmhach

Cumaidh sinn ròp "sàmhach" air son na deilbh bhriagh seo le neach-ealain 's buachaille Brad Phares air a' bheil an t-ainm An Gàidheal Dh'iarr sinn air Brad dealbh a dhianamh de'n Ghàidheal gun ainm a tha san t-suaicheantas againn. Tha sinn an dòchas nach eil e ro fhollaiseach có am fear a bha na mhodail dhuinn!

Cuiribh tairgse gu: rop@dorlach.scot
Minimum bid £200 – please put the amount you want to bid in the subject line. Bidding will close some time in the New Year.

3 weeks ago

Air ais ann an Dùn Éideann ri linn Victoria a’ cumail oirnn tro leobhar-latha Dhàibhidh. Fhuair e naidheachd, air an ceann-latha seo fhéin ann an 1876, gun do chaochail a sean fhastaiche a bh’ aige am measg iomadh rud eile ré na mìosa.Back in Victorian Edinburgh keeping going through David MacLeod’s diary. He gets the news, on this exact date in 1876, that his former employer has died amongst the other everyday events during the month.Ceangal sna h-iomraidhean | Link in the comments#Gàidhlig #Gaelic #Scottishgaelic #Dùthchasach #Tùsanach #Indigenous #Cleachdi #Alba #Scotland #Gàidhealtachd #Highlands #Gàidheal #Gael #Gaels #Highlander #Highlanders #Carthannas #Charity #ÀdhamhÓBroin #Clan #Clearences #Fuadaichean #Cataibh #Sutherland #Gallaibh #Caithness See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

DEEP ROOTS GATHERINGA marvellous experience a month ago with some fantastic people investigating indigenous crafts, language, story and simple ceremonial practice.Here I am pictured with our elder Seumas Domhnallach as we share lore from the traditions of our Gaelic ancestors.In pride of place on the table in front of me is the “cocar” gifted to me by my soul-sister and comrade Narubia Werreria of the Karajá People, made by their elder Daniel Coxini ❤️Thog na laithean seo mo chridhe gu mór 🙏🏻Àdhamh#indigenous #Gàidhlig #Gaelic #lore #storytelling #Karajá #Scotland #Highlands #Brasil #AmazonRainforest #ancestors See MoreSee Less
View on Facebook

Thoiribh Tabhartas

Gu robh math agaibh

Le gach beannachd air an àm,

– Dòrlach

Dòrlach is Scottish Charitable Incorporated Organisation SC05016